Πνευμονολογικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Πνευμονολογικό

Τηλεφωνικό κέντρο

210 618 4000

Στο Πνευμονολογικό Ιατρείο γίνεται διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία των παθήσεων που σχετίζονται με το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Η ιατρική ομάδα διαθέτει άριστη επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία. Έχει στη διάθεσή της εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους οι οποίες εξασφαλίζουν την ορθή και άμεση αντιμετώπιση χρόνιων και οξέων καταστάσεων.

Πραγματοποιούνται βρογχοσκοπήσεις για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους σε υπερσύγχρονη αίθουσα ενδοσκοπήσεων με εργονομικό σχεδιασμό και βρογχοσκόπια υψηλής ευκρίνειας (HD).

Πρότυπη Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων

 

Λειτουργούν εξειδικευμένα ιατρεία:

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες λειτουργίας:

Νέα