Ορθοπαιδικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Ορθοπαιδικό

Τηλεφωνικό κέντρο

210 618 4000
Το Ορθοπαιδικό Ιατρείο είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο και πεπειραμένο επιστημονικό προσωπικό. Οι ιατροί των ορθοπαιδικών Κλινικών του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, τόσο στη συντηρητική όσο και στην επεμβατική αντιμετώπιση των επειγόντων και χρονίων ορθοπαιδικών παθήσεων.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες λειτουργίας:

Νέα