Ιατρείο Κεφαλαλγίας

Εξωτερικά Ιατρεία
Ιατρείο Κεφαλαλγίας

Τηλεφωνικό κέντρο

210 618 4000

Καινοτόµες θεραπείες κεφαλαλγίας

Πώς να αντιµετωπίσετε οριστικά τον χρόνιο επίµονο πονοκέφαλο;

Οι χρόνιες κεφαλαλγίες (κεφαλαλγία είναι ο ιατρικός όρος για τον πονοκέφαλο) και ηµικρανίες προσβάλλουν περίπου το 12% του γενικού πληθυσµού. Ένα σηµαντικό υποσύνολο αυτών των ασθενών πάσχουν από πόνο λόγω παγίδευσης-συµπίεσης συγκεκριµένων νεύρων.

Έως πρόσφατα, οι θεραπευτικές επιλογές των χρόνιων κεφαλαλγιών στη χώρα µας περιελάµβαναν διάφορα φαρµακευτικά σχήµατα, τεχνικές χαλάρωσης, βελονισµό, οµοιοπαθητική. Το µακροπρόθεσµο όµως ποσοστό επιτυχίας αυτών των θεραπευτικών επιλογών δεν είναι υψηλό.

Η χειρουργική µας οµάδα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αποσυµπίεση του νεύρου που ευθύνεται για τον πονοκέφαλο µέσω µικροχειρουργικής (µε τη χρήση µικροσκοπίου), µε εξαιρετικά αποτελέσµατα πλήρους ή πολύ σηµαντικής ανακούφισης σε επιλεγµένους ασθενείς.

Επισηµαίνεται ότι η χειρουργική αντιµετώπιση της κεφαλαλγίας προσφέρεται σε πολύ λίγα ιατρικά κέντρα εκτός των ΗΠΑ.

Υποψήφιοι ασθενείς για χειρουργική θεραπεία κεφαλαλγίας

Οι ενδεδειγµένοι ασθενείς έχουν χρόνιο πόνο, ανθεκτικό στην κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή για διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών. Συχνά έχουν δοκιµάσει χωρίς επιτυχία τουλάχιστον µία µη φαρµακευτική µέθοδο, όπως βιοανάδραση (biofeedback), τεχνικές χαλάρωσης ή άλλες εναλλακτικές µεθόδους, όπως βελονισµό.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι η χειρουργική ένδειξη αφορά αποκλειστικά τους συνανθρώπους µας που δεν καταφέρνουν να βρουν ανακούφιση µε τα παραπάνω συντηρητικά θεραπευτικά µέτρα. Η επιµελής κλινική εξέταση και διερεύνηση από ειδικά εκπαιδευµένο νευροχειρουργό ή νευρολόγο χαρτογραφεί την κατανοµή του πόνου και τυχόν σηµεία πυροδότησης αυτού, εντοπίζοντας έτσι το τυχόν υπεύθυνο νεύρο και κατ’ επέκταση θέτοντας τη χειρουργική ένδειξη.

Γιατί να µας εµπιστευθείτε;

Εφαρµόζουµε διεθνή πρότυπα περίθαλψης ακολουθώντας τις αυστηρές κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις της Αµερικανικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας (American Headache Society) και βασιζόµενοι στην εµπειρία µας στις ΗΠΑ.

Η οµάδα µας απαρτίζεται από χειρουργούς εκπαιδευµένους στις ΗΠΑ µε εµπειρία πολλών ετών στο πεδίο της χειρουργικής αντιµετώπισης του πόνου.

Θεραπεία

Ανάλογα µε την κατανοµή του πόνου παρεµβαίνουµε είτε στην περιοχή πάνω από τα φρύδια (υπερκόγχιο και υπερτροχιλιακό νεύρο) είτε στον κρόταφο (ζυγωµατοκροταφικό νεύρο) είτε στο οπίσθιο µέρος της κεφαλής (ινιακό νεύρο) είτε σε άλλα σπανιότερα σηµεία πυροδότησης (trigger points).

Οι εν λόγω νευρικοί κλάδοι έχουν κυρίως αισθητική λειτουργία και κατά συνέπεια το χειρουργείο δεν επιφέρει λειτουργικό πρόβληµα.

Στόχος της οµάδας µας είναι η σηµαντικότερη δυνατή ανακούφιση των ασθενών µας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική τους ζωή.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες λειτουργίας:

Νέα