Ιατρείο Κεφαλαλγίας

Εξωτερικά Ιατρεία
Ιατρείο Κεφαλαλγίας
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Οι πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες είναι από τα συχνότερα προβλήματα για τα οποία ο ασθενής θα προσέλθει για εξέταση στον Νευρολόγο. Αναφερόμαστε σε μορφές κεφαλαλγίας (συνήθως επεισοδιακές) που δεν έχει ανευρεθεί κάποια δομική, αγγειακή ή άλλου τύπου βλάβη που να προκαλεί τον πονοκέφαλο. Οι πιο συχνές μορφές των πρωτοπαθών κεφαλαλγιών είναι η ημικρανία , η κεφαλαλγία τύπου τάσης και η αθροιστική κεφαλαλγία. Η συνολική ετήσια συχνότητα εμφάνισης τους στον Ελληνικό πληθυσμό ξεπερνάει το 29%.

Παρόλο που δεν είναι επικίνδυνες για την ζωή του ασθενούς παρόλα αυτά αν δεν αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μπορεί να μειώσουν σε σημαντικό βαθμό την λειτουργικότητα του ασθενούς, με βαριές επιπτώσεις στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή και να οδηγήσουν σε κατάχρηση αναλγητικών με επιπλέον μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.

Η συχνότητα , η ένταση και τα επιπλέον συμπτώματα που μπορεί να συνοδεύουν κάθε κρίση κεφαλαλγίας (ναυτία, οπτικές διαταραχές, έμετοι κ.α) διαφέρουν σημαντικά στο κάθε άτομο και πολλές φορές και στην κάθε κρίση κεφαλαλγίας στο ίδιο άτομο. Υπάρχουν ασθενείς που υποφέρουν σχεδόν σε καθημερινή βάση και τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε πιο φαρμακοανθεκτικές και παγιωμένες χρόνιες καταστάσεις (χρόνιες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες).

Σκοπός της επίσκεψης στο Ιατρείο Κεφαλαλγίας είναι να διερευνηθεί αρχικά αν ο ασθενής πάσχει όντως από πρωτοπαθή κεφαλαλγία και ποια μορφή αυτής. Λαμβάνεται καλό ιατρικό ιστορικό, γίνεται πλήρης νευρολογική εξέταση και αν χρειαστεί ζητούνται πιο ειδικές εξετάσεις (εργαστηριακές ή/και απεικονιστικές) και συμπληρώνονται ειδικές κλίμακες πόνου (MIDAS, ΗΙΤ-6). Επίσης συστήνεται στον ασθενή να κρατάει ειδικό ημερολόγιο κεφαλαλγίας ώστε να υπάρχει αξιολόγηση της εξέλιξης και της προόδου της θεραπείας.

Η αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας πρέπει να είναι ολιστική , αφ’ ενός φαρμακευτική και αφ’ετερου με αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες όπως ο ύπνος, η διατροφή, η σωματική άσκηση και η ψυχική χαλάρωση.

Η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να είναι:

1.      Συμπτωματική ειδική θεραπεία για  να υποχωρήσουν τα συμπτώματα της κρίσης

2.      Προφυλακτική θεραπεία καθημερινή ανεξάρτητα των κρίσεων με σκοπό να μειωθεί σημαντικά η συχνότητα εμφάνισης και η ένταση των κρίσεων

Πλέον είναι σημαντικό ότι για την αντιμετώπιση των χρόνιων κεφαλαλγιών έχουμε την δυνατότητα να  χορηγήσουμε και πολύ αποτελεσματικά φάρμακα και με ελάχιστες παρενέργειες (μονοκλωνικά αντισώματα) με 1 υποδόρια ένεση τον μήνα. Επίσης άλλες επιλογές που διαθέτουμε αναλόγως του περιστατικού είναι η χρήση ιατρικών συσκευών, η ενέσιμη αντιμετώπιση ανα 3 μηνο εγχύσεις bottox καθώς και ο ενέσιμος αποκλεισμός (block) του ινιακού νεύρου.

Το Εξωτερικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική στην Αθήνα λειτουργεί κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες λειτουργίας:

Νέα