Αιματολογικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Αιματολογικό

Στο Αιματολογικό Ιατρείο γίνεται διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των καλοηθών και κακοήθων παθήσεων του αίματος, όπως:

  • Αναιμία, λευκοπενία, λευκοκυττάρωση, διαταραχές αιμοπεταλίων
  • Θρομβοφιλία
  • Αιματολογικές διαταραχές που εμφανίζονται σε συστηματικά νοσήματα

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ώρες λειτουργίας:

Νέα