Ελάχιστα Επεμβατική & Ενδοσκοπική Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης 

Εξωτερικά Ιατρεία
Κλινική Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης

Η Ελάχιστα Επεμβατική & Ενδοσκοπική Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των παθήσεων και των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης (αυχενικής, θωρακικής, οσφυϊκής και ιεροκοκκυγικής μοίρας) με σύγχρονες, προηγμένες τεχνικές. Εφαρμόζονται αυστηρά οι αρχές της ιατρικής βάσει των ενδείξεων και των επιστημονικών δεδομένων (Evidenced-Based-Medicine) και δίνεται Ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση «βήμα-βήμα» των παθήσεων (Step by Step), βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης, από την οποία κρίνεται και η επιτυχία της αντίστοιχης θεραπείας.

«Η φιλοσοφία της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης έγκειται στην ελαχιστοποίηση της καταστροφής μυών και άλλων ιστών που υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατό άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση του ασθενούς».

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας:

Νέα