Θωρακοχειρουργική Κλινική

Υπηρεσίες
Θωρακοχειρουργική

Στελέχωση

Η Θωρακοχειρουργική (ΘΧ) Κλινική του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική στελεχώνεται από καταξιωμένους διεθνούς φήμης χειρουργούς θώρακα με μακρά και αξιοζήλευτη θητεία στα μεγαλύτερα κέντρα του εξωτερικού.

 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Εφαρμόζονται όλες οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, θωρακοσκοπικές ή ρομποτικές (πνεύμονες, υπεζωκότας, μεσοθωράκιο).
 
Όπου υπάρχει ένδειξη, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η επέμβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά με την βοήθεια του πιο εξελιγμένου ρομποτικού συστήματος DaVinci, που υπάρχει στο ΙΑΣΩ

 
Επίσης γίνονται:

  • Ενδο-τραχειοβρογχική θεραπεία (κρυοθεραπεία, τοποθέτηση τραχειοβρογχικών ναρθήκων).
  • Αποκατάσταση παθήσεων στέρνου (NUSS Bar) και αναδιαμόρφωση θωρακικού τοιχώματος (chest wall reconstruction).
  • Χειρουργική αντιμετώπιση σαρκωμάτων θώρακα/πνεύμονα


Η μετεγχειρητική παρακολούθηση, και οι αναγκαίες παρεμβάσεις αναλγησίας, γίνονται με τρόπο που να διασφαλίζεται η καλύτερη φροντίδα και ασφάλεια του ασθενή.
 
Η συνεχής συνεργασία με όλες της εμπλεκόμενες ειδικότητες εντός (ογκολογικές κλινικές, ακτινοθεραπευτικό τμήμα) και εκτός ΙΑΣΩ Γενικής Κλινικής, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του καρκίνου στο θώρακα, εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή.
 
Η μακροχρόνια (>10 χρόνια) εμπειρία που αποκτήθηκε από τα μέλη της ομάδας κατά την παραμονή τους σε κέντρα αριστείας του εξωτερικού, μαζί με τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες μας εξασφάλισαν την δυνατότητα τελειοποίησης των ιατρικών παροχών μας προς τους ασθενείς μας. Αυτή τη στιγμή, κανένας ασθενής δεν βιώνει μετεγχειρητικό πόνο στην χειρουργική του τομή, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (>85%) των ασθενών, που υποβάλλεται σε ελάχιστα επεμβατικό χειρουργείο λαμβάνει εξιτήριο εντός 1-2 ημερών.
Βιντεοσκοπημένες επεμβάσεις της ομάδας της ΘΧ, για παρακολούθηση, είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Στελέχωση

Νέα