Νευροχειρουργικό

Χειρουργικός Τομέας
Α΄ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000