Ουρολογική Κλινική

Info


Λειτουργεί καθημερινό εξωτερικό ιατρείο.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας:

Στελέχωση
Επιμελητής - Επιστημονικός Υπεύθυνος