Ωτορινολαρυγγολογικό

Χειρουργικός Τομέας
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική

Info


Λειτουργεί καθημερινό εξωτερικό ιατρείο με σύγχρονο εξεταστικό, ενδοσκοπικό και ακοολογικό εξοπλισμό.

Πληροφορίες για ραντεβού