Δ' Ουρολογική Κλινική

Χειρουργικός Τομέας
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000