Κλινική Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης (Κέντρο Αριστείας)

Υπηρεσίες
Κλινική Ενδοσκοπικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης

«Κύριος σκοπός της φιλοσοφίας για την αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, αποτελεί η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον ασθενή, με την λιγότερη δυνατή χειρουργική παρέμβαση και τον λιγότερο πόνο».

H Κλινική Ενδοσκοπικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (MISS), με την άριστη επιστημονική κατάρτιση του Δρ. Γεωργίου Βασταρδή, MD, PhD, στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, έχει πιστοποιηθεί στον τομέα της ενδοσκοπικής χειρουργικής από την Elliquence, και αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας (Center of Excellence) στον τομέα ενδοσκοπικής χειρουργικής σπονδυλικής στήλης.


 • Παθήσεις της σπονδυλικής στήλης

  Το μεγαλύτερο μέρος του γενικού πληθυσμού παρουσιάζει κατά τη διάρκεια του βίου του προβλήματα που σχετίζονται με τη σπονδυλική στήλη. Παραδοσιακά, η χειρουργική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών –όταν αποφασιζόταν– περιελάμβανε μείζονες-ακρωτηριαστικές χειρουργικές τεχνικές, χωρίς εφαρμογή αυστηρών επιστημονικών ενδείξεων, που συχνά οδηγούσαν σε ένα αρνητικό για τον ασθενή αποτέλεσμα. Οι σημαντικότερες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν:

  Η φθορά και αφυδάτωση (εκφυλιστική νόσος) των μεσοσπονδύλιων δίσκων (Degenerative Disc Disease)

  • Η τραυματική κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου
  • Οι φλεγμονές των δίσκων και των σπονδύλων, όπως η σπονδυλοδισκίτιδα
  • Οι στενώσεις του σπονδυλικού σωλήνα
  • Οι κακώσεις της σπονδυλικής στήλης
  • Οι όγκοι της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού
  • Οι παραμορφώσεις, όπως σκολίωση και κύφωση
  • Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης τα οποία οφείλονται σε τραυματισμό χαμηλής ενέργειας (μικρής βίας) ή αυτόματη καθίζηση των σπονδυλικών σωμάτων λόγω οστεοπόρωσης ή άλλων παθολογικών αιτίων και
  • Οι προηγούμενες αποτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (Failed Back Surgery Syndrome)

  Η φιλοσοφία της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης έγκειται στην ελαχιστοποίηση της καταστροφής μυών και άλλων ιστών που υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατό άμεση μετεγχειρητική κινητοποίηση του ασθενούς και η ταχεία επαναφορά στις καθημερινές συνήθειες της ζωής του. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή σύγχρονων, κατάλληλων τεχνικών που αφορούν σε όλη τη σπονδυλική στήλη, αυχενική, θωρακική και οσφυική μοίρα.

 • Η Ελάχιστα Επεμβατική & Ενδοσκοπική Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

  Η Ελάχιστα Επεμβατική & Ενδοσκοπική Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (αυχενικής, θωρακικής, οσφυϊκής και ιεροκοκκυγικής μοίρας) με σύγχρονες, προηγμένες τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές, οι περισσότερες διαδερμικές, πραγματοποιούνται με μικρής έκτασης τομές δέρματος (~1cm) και τη χρήση μικροτεχνικών κάτω από μεγέθυνση. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η αιμορραγία και ελάχιστοποιείται η καταστροφή των παρακείμενων ιστών, επιτυγχάνοντας ένα άρτιο χειρουργικό αποτέλεσμα.  

  Η μετεγχειρητική αποκατάσταση-επούλωση είναι γρήγορη και ο πόνος μετά την επέμβαση συχνά μηδενικός. Οι ασθενείς μπορούν και εξέρχονται από το νοσοκομείο σε 24 ώρες το πολύ ή και την ίδια ημέρα, μόλις μερικές ώρες μετά την επέμβαση. Είναι άμεσα λειτουργικοί και μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

 • Τεχνικές που εφαρμόζονται

  Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης (Minimally Invasive Spine Surgery) περιλαμβάνει τεχνικές όπως:

  • Η επισκληρίδιος, ενδοτρηματική έγχυση (Block), ο αποκλεισμός των οπισθίων αρθρώσεων (facet joints) και οι εγχύσεις στο συμπαθητικό πλέγμα.
   Οι παραπάνω μέθοδοι αντιμετωπίζουν χρόνιο ή οξύ πόνο στη σπονδυλική στήλη και τα νωτιαία νεύρα με τοπικές εγχύσεις ουσιών υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση σε όλο το μήκος της σπονδυλικής στήλης και υπό τοπική αναισθησία.
  • Η θερμική ή χημική εξάχνωση του πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου, (δισκοπλαστική) σε περιπτώσεις παθολογίας αυτού.
  • Ενδοσκοπική θεραπεία:
   • Αφαίρεση της κήλης του δίσκου καθώς και πλαστική του ινώδους δακτυλίου αυτού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ο μετεγχειρητικός πόνος και οι επιπλοκές.
   • Ριζοτομή για πόνο στη μέση (οσφυαλγία) που προέρχεται από αρθρίτιδα ή φλεγμονή των οπίσθιων αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης (Facet Joints) απονευρώνοντας με τη βοήθεια laser ή ειδικής διαθερμίας τους παράπλευρους νευρικούς κλάδους που ευθύνονται για την πρόκληση του πόνου.
   • Αποσυμπίεση με θυριδοποίηση ή ημιπεταλεκτομή σε περιπτώσεις όπως η κεντρική στένωση της σπονδυλικής στήλης.
   • Τρηματοπλαστική, δηλαδή διάνοιξη-διεύρυνση του τρήματος και αποσυμπίεση των νευρικών δομών σε πλάγια-τρηματική στένωση.
  • Ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη σπονδυλοδεσία.

   Σε περίπτωση που χρειάζεται πιο ευρεία αποσυμπίεση, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ειδικούς διαδερμικούς διαστολείς μέσω των οποίων γίνεται μικροεπεμβατικά η αποσυμπίεση, καθώς και η διαδερμική σπονδυλοδεσία δηλαδή η τοποθέτηση βιδών και μεσοσπονδύλιων κλωβών για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ευρεία τομή.
  • Κυφοπλαστική

   Ένα άλλο κεφάλαιο των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης είναι τα κατάγματα τραυματικά ή αυτόματα των σπονδύλων. Η αντιμετώπιση των σταθερών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης τα οποία οφείλονται σε κάποιον τραυματισμό ή σε αυτόματο μηχανισμό λόγω καταπόνησης της σπονδυλικής στήλης και κάποιας συνοδούς παθολογίας όπως η οστεοπόρωση ή άλλες παθήσεις, γίνεται με την μέθοδο της διαδερμικής κυφοπλαστικής. Η κυφοπλαστική είναι μία μέθοδος μέσω της οποίας επιτυγχάνεται εσωτερική ανάταξη και σταθεροποίηση των καταγμάτων διαδερμικά χωρίς να χρειαστεί μετάγγιση, ενώ ο ασθενής δύναται να ορθοστατήσει και να βαδίσει χωρίς υποστήριξη άμεσα μετεγχειρητικά. Ο ασθενής σε λιγότερο από 24 ώρες είναι σπίτι του με μηδενικό πόνο.

   Τα σταθερά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης που οφείλονται σε κάποιον τραυματισμό ή σε αυτόματο μηχανισμό λόγω καταπόνησης της σπονδυλικής στήλης και κάποιας συνοδούς παθολογίας όπως η οστεοπόρωση ή άλλες παθήσεις, αντιμετωπίζονται με διαδερμικής κυφοπλαστικής, δηλαδή εσωτερικής ανάταξης και σταθεροποίησης των καταγμάτων διαδερμικά με την διεγχειρητική χρήση ειδικού ακτινοσκοπικού C-arm χωρίς να χρειαστεί μετάγγιση, ενώ ο ασθενής δύναται να βαδίσει χωρίς υποστήριξη άμεσα μετεγχειρητικά.

  Σε περίπτωση που ο/η ασθενής χρειάζεται πιο ευρεία αποσυμπίεση στη σπονδυλική στήλη για κάποιο λόγο, πραγματοποιείται διαδερμικά, μικροεπεμβατικά ή ενδοσκοπικά η αποσυμπίεση, καθώς και η διαδερμική σπονδυλοδεσία δηλαδή η τοποθέτηση βιδών και μεσοσπονδύλιων κλωβών για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης με την διεγχειρητική χρήση ειδικού ακτινοσκοπικού C-arm καθώς και/ή με την χρήση όταν χρήζει ειδικού navigator O-arm ή καθοδήγηση με Robot.

  Πολλές από τις παραπάνω τεχνικές, πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία. Έτσι, ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο συνήθως την ίδια ημέρα, δηλαδή μερικές ώρες μετά την επέμβαση, επιστρέφοντας το συντομότερο στις συνήθεις δραστηριότητές του.

  Σε αντίθεση με τις έως τώρα ευμεγέθεις τομές για αντιμετώπιση παρόμοιας παθολογίας (καναλική και τρηματική στένωση, δισκοκήλη, κακώσεις), το ίδιο ή και ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα και με λιγότερες επιπλοκές επιτυγχάνεται με τις παραπάνω τεχνικές. Οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση και των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης όπως η σκολίωση και η κύφωση, ενηλίκων και παίδων, καθώς και την αντιμετώπιση προηγουμένων αποτυχημένων χειρουργικών επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης (FBSS).

  Πολλές από τις παραπάνω τεχνικές, πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία. Έτσι ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο συνήθως την ίδια ημέρα, δηλαδή μερικές ώρες μετά την επέμβαση, με οδηγίες για το σπίτι, επιστρέφοντας το συντομότερο στις συνήθεις δραστηριότητές του.

  Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης, πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι αρχές της ιατρικής βάσει ενδείξεων, δηλαδή της σωστής αντιμετώπισης των ενοχλημάτων του κάθε ασθενή σύμφωνα με συγκεκριμένες, παγκόσμια παραδεκτές, θεραπευτικές κατευθύνσεις, βασισμένες σε νέα επιστημονικά δεδομένά (“Evidence-Based-Medicine”). Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η αντιμετώπιση “βήμα-βήμα” των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (step by step), βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης, από την οποία κρίνεται και η επιτυχία της αντίστοιχης θεραπείας. Κύριος σκοπός της φιλοσοφίας για την αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, αποτελεί η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον ασθενή, με την λιγότερη δυνατή χειρουργική παρέμβαση και τον λιγότερο πόνο.

 • Πλεονεκτήματα της Ενδοσκοπικής Χειρουργικής για τον ασθενή

  • Μικρής έκτασης τομές δέρματος (~1 cm) με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της καταστροφής των γύρω ιστών
  • Αποφυγή αιμορραγίας
  • Τοπική αναισθησία στις περισσότερες τεχνικές
  • Γρήγορη μετεγχειρητική αποκατάσταση-επούλωση
  • Σχεδόν μηδενικός πόνος μετά την επέμβαση
  • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας: οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο είτε μερικές ώρες μετά την επέμβαση είτε την επόμενη ημέρα

Ο κ. Γεώργιος Βασταρδής είναι Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, εξειδικευθείς στο Πανεπιστήμιο Loyola, Σικάγο - Η.Π.Α. και μέλος των North America Spine Society , International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS) και Scoliosis Research Society. Ο Δρ. Γεώργιος Βασταρδής, MD, PhD, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους διεθνώς εκπαιδευτές Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (International Instructor for Full Endoscopic Spine Surgery).

Ο Δρ. Γεώργιος Βασταρδής επιλέχθηκε, επίσης, ως Ambassador και Διεθνής Εκπαιδευτής (International Instructor) της Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης από την Elliquence με έδρα την Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της διάκρισης, κατά την οποία επιλέγονται ιατροί από όλο τον κόσμο, παραβρέθηκε το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 στο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο της Ellliquence στη Νέα Υόρκη όπου πραγματοποίησε Full Endoscopic Spine Comprehensive Course με hands-on training στις Ενδοσκοπικές και Ελάχιστα Επεμβατικές Χειρουργικές Τεχνικές. Κατά τη διάρκεια του Course, o Δρ. Βασταρδής εκπαίδευσε νέους ιατρούς στις τελευταίες τεχνικές σε live επέμβαση σπονδυλικής στήλης. Το ίδιο συνέβη στην Αυστραλία τον Μάιο του 2022, όπου ήταν και ο πρώτος παγκοσμίως ο οποίος κλήθηκε να εκπαιδεύσει για πρώτη φορά στην Αυστραλία, εξειδικευμένους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης στην πλήρη ενδοσκοπική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Νέα