Μονάδα Πλαστικής Γεννητο - Ουρηθρικής Χειρουργικής του Άρρενος 

Χειρουργικός Τομέας
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Η Μονάδα Πλαστικής Γεννητο - Ουρηθρικής Χειρουργικής του Άρρενος των Νοσοκομείων ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και ΙΑΣΩ Παίδων ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2009 και αποτελεί το μοναδικό κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής Υψηλής Εξειδίκευσης περί το εξωτερικό γεννητικό όργανο του άρρενος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα της χώρας.

Η μονάδα αρχικά αποτέλεσε ένα κέντρο τριτοβάθμιας περίθαλψης που αφορούσε κυρίως τους Έλληνες ασθενείς, δεδομένου όμως των παρεχόμενων υπηρεσιών της κατάφερε άμεσα να προσελκύσει ένα σημαντικό μέρος του ασθενολογίου της από χώρες του εξωτερικού όπως την Αυστραλία, την Κύπρο, το Ιράκ, την Πορτογαλία, την Ινδία, τη Ρωσία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Ρουμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Η μονάδα διαχειρίζεται ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα του άρρενος ασθενούς, ενηλίκων και παίδων, ενώ η περιοχή της υψηλής της εξειδίκευσης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συγγενών και επίκτητων ανωμαλιών του πέους και της ουρήθρας περιφερικότερα του έξω σφιγκτήρος.

Οι επεμβάσεις που αφορούν τους ενηλίκους ασθενείς μας διενεργούνται στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου ΙΑΣΩ. Κατά τη διάρκεια της ενδο-νοσοκομειακής τους νοσηλείας φιλοξενούνται στον 3ο όροφο του κεντρικού κτιρίου, σε θαλάμους με ειδική χωροταξική πρόβλεψη που διασφαλίζει την ιδιωτικότητά τους.

Οι επεμβάσεις των ενηλίκων ασθενών μας περιλαμβάνουν:

  • την αποκατάσταση Υποσπαδικών αναπήρων (ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επανειλημμένες και αποτυχημένες υποσπαδικές επανορθώσεις),
  • τη διενέργεια αυξητικών ουρηθροπλαστικών και ουρηθροπλαστικών αντικατάστασης 360 μοιρών, για τη μόνιμη αποκατάσταση ουρηθρικών στενώσεων περιφερικότερα του έξω σφιγκτήρος,
  • την αποκατάσταση γενετήσιων και επίκτητων πεϊκών κάμψεων και στροφών,
  • την αποκατάσταση του πεϊκού και οσχεϊκού λεμφοιδήματος,
  • την χειρουργική θεραπεία του πεϊκού καρκίνου και την άμεση επανόρθωση, μέσω τεχνικών πλαστικής χειρουργικής, μέγιστης διατήρησης του ζωτικού οργάνου, χωρίς να παραβλάπτεται η ριζικότητα της εκτομής,
  • τις θεραπευτικές και κοσμητικές περιτομές και ποικίλες επανορθώσεις για την αποκατάσταση κοσμητικών προβλημάτων του γεννητικού μορίου του άρρενος.

Στελέχωση
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος: