Οφθαλμολογικό

Χειρουργικός Τομέας
Οφθαλμολογικό

Στο οφθαλμολογικό τμήμα εξετάζονται και αντιμετωπίζονται συντηρητικά και χειρουργικά, όλα τα οφθαλμολογικά περιστατικά που μπορούν να προκύψουν σε νεογνά έως και εφήβους. Διαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που σε συνεργασία με το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό συμβάλλουν στην αποτελεσματική διάγνωση και αντιμετώπιση.

Πληροφορίες

Νέα