Πλαστική Χειρουργική

Χειρουργικός Τομέας
Πλαστική Χειρουργική

Η πλαστική χειρουργική δεν ασχολείται με κάποιο συγκεκριμένο όργανο όπως οι άλλες ειδικότητες (καρδιολογία/καρδιοχειρουργική νεφρολογία/ουρολογική, πνευμονολογία/θωρακοχειρουργική κ.ο.κ.).

Η πλαστική είναι παντού στο σώμα. Ουσιαστικά είναι η επιστήμη και η τέχνη της μεταφοράς ιστού.

Σκοπός της πλαστικής χειρουργικής είναι να αντιμετωπίσει παθήσεις, όπως τραύματα, συγγενείς ανωμαλίες, όγκους κ.ά., έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως αισθητικά και λειτουργικά ο ασθενής. H ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής έχει πολλές υποειδικότητες, µία εκ των οποίων είναι και η παιδοπλαστική.

Με ιατρική τεχνογνωσία, την πολυετή πείρα εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας χειρουργών από τις Η.Π.Α. και προηγμένες διαγνωστικές τεχνικές, παρέχεται κορυφαία φροντίδα στη βάση των υψηλότερων διεθνών προτύπων για την επιτυχή αποκατάσταση του εκάστοτε περιστατικού.

Ο πλαστικός χειρουργός ασχολείται με μια ευρεία γκάμα παθήσεων που αφορούν στο παιδί, όπως:

  • συγγενείς ανωμαλίες: του κρανίου και του προσώπου (σχιστίες, συνοστεώσεις, σύνδρομα που αφήνουν παραμορφώσεις στο πρόσωπο ή/και στο κρανίο), της μικρωτίας, της βλεφαρόπτωσης, των άκρων (εξαδακτυλία και συνδακτυλία), των γεννητικών οργάνων (υποσπαδίες και αγενεσία του κόλπου και του μαστού)
  • αγγειακές ανωμαλίες: αιμαγγειώματα, αρτηριοφλεβικές δυσμορφίες
  • δερματικές παθήσεις: σπίλους γιγαντιαίους και μικρούς, διάφορα άλλα καλοήθη και κακοήθη μορφώματα
  • τραύματα: κοινά θλαστικά τραύματα, θλαστικά τραύματα του προσωπικού νεύρου ή της παρωτίδας, εγκαύματα,
  • κρανιογναθοπροσωπικά κατάγματα, τραύματα άνω άκρων
  • αναπτυξιακά προβλήματα: προβλήματα σύγκλισης γνάθων
  • όγκους καλοήθεις και κακοήθεις: του προσώπου και του σώματος
  • αισθητικά: ρινοπλαστική, ωτοπλαστική, βλεφαροπλαστική, αύξηση/μείωση στήθους
  • ουλές αισθητικής ή/και λειτουργικής φύσεως
Πληροφορίες

Στελέχωση:

Επιστημονικός Διευθυντής