Προφιλ ιατρού

ΜΑΡΙΑ ΖΩΖΟΛΟΥ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική