Προφιλ ιατρού

ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Απόφοιτος Αρσακείου Εκάλης
  • Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Ειδικότητα Οφθαλμολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Αττικόν
  • Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Οφθαλμολογία και Στραβισμό Παιδιών και Ενηλίκων στο νοσοκομείο Addenbrooke’s, Cambridge UK
  • Fellow of the European Board of Ophthalmology
  • Member of the Royal College of Ophthalmology
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • Επιστ. Συνεργάτης Οφθαλμολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων
  • Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Αττικόν
  • Έμμισθη Εργασία στο Ηνωμενο Βασίλειο και μετεκπαιδευση αναγνωρισμένη από το Βασιλικό Κολλέγιο των Οφθαλμιάτρων Μεγάλης Βρετανίας
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Παιδοοφθαλμολογία
  • Στραβισμός Παιδιών και Ενηλίκων
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Παιδοοφθαλμολογίας
  • Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Οφθαλμιάτρων Μεγάλης Βρετανίας
  • Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρίας Οφθαλμολογίας