Παιδοχειρουργικό Τμήμα

Χειρουργικός Τομέας
Παιδοχειρουργικό

Το Παιδοχειρουργικό Τμήμα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και εφήβους, ηλικίας από 0 έως 18 ετών, με παθήσεις που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.

Στελεχώνεται από Παιδοχειρουργούς με μεγάλη εμπειρία στη Χειρουργική Παίδων και κατάλληλη εξειδίκευση στα μεγαλύτερα κέντρα του εξωτερικού, καλύπτοντας τη θεραπεία ολόκληρου του φάσματος των συγγενών ανωμαλιών και επίκτητων παθήσεων.

Η χειρουργική προσέγγιση σε μικρά πεδία, με μεγάλες μεγεθύνσεις και αναίμακτα, αλλά και οι ενδοσκοπικές μέθοδοι (λαπαροσκοπική, θωρακοσκοπική, διουρηθρική, διαπρωκτική κ.λπ.), δηλαδή η ελάχιστα θεραπευτική παρέμβαση (minimal invasive treatment) έχουν ως αποτέλεσμα τη μικρότερη δυνατή βλάβη των ιστών με αποτέλεσμα  τη μείωση των διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών και την καλύτερη έκβαση των νοσημάτων αυτών.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται αφορούν το πεπτικό, αναπνευστικό, ουροποιητικό, γεννητικό και μυοσκελετικό σύστημα των νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων και εντοπίζονται στο θώρακα, την κοιλιά, τα μαλακά μόρια, τον τράχηλο, την ορθοπρωκτική χώρα και τα έξω γεννητικά όργανα. Είναι κυρίως συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες, ανατομικές ή λειτουργικές, φλεγμονώδεις παθήσεις, νεοπλάσματα, τραύματα, εγκαύματα. Οι ιδιαίτερα εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε χειρουργεία, τα οποία διαθέτουν εξοπλισμό της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Αντιμετωπίζονται δε όλα τα Επείγοντα Περιστατικά ανεξαρτήτως βαρύτητας όλο το 24ωρο.

Σημαντικός είναι ο ρόλος του Παιδοχειρουργού στην ομάδα προγεννητικής διάγνωσης (Γυναικολόγος, Γενετιστής, Νεογνολόγος, Ακτινολόγος κ.α.), η οποία θα ενημερώσει και θα συμβουλέψει τους γονείς για την κατάσταση του παιδιού τους, θα καθορίσει την αντιμετώπιση μιας χειρουργικής πάθησης, μετά τη γέννηση του νεογνού, πληροφορώντας τους γονείς για την προεγχειρητική και μετεγχειρητική περίοδο, αλλά και για τη μετέπειτα πορεία του παιδιού τους, στη ζωή του.

Οι έμπειροι Παιδοαναισθησιολόγοι του Νοσοκομείου μας έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της παιδιατρικής αναισθησιολογίας. Ο τρόπος προσέγγισης για την εισαγωγή των μικρών ασθενών στην αναισθησία γίνεται με τρόπο ιδιαίτερα φιλικό προς τα παιδιά και παρουσία των γονιών, και εγγυάται τη μείωση του διεγχειρητικού stress και την καλύτερη έκβαση της πορείας του παιδιού μετεγχειρητικά.

Η υποστήριξη από την Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων και η στενή συνεργασία με τους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων όπως Παιδοκαρδιοχειρουργό, Παιδοορθοπεδικό, Νευροχειρουργό, Παιδοενδοκρινολόγο, Παιδοκαρδιολόγο, Παιδοπνευμονολόγο, Παιδονευρολόγο, Παιδοογκολόγο, Παιδονεφρολόγο, Παιδοακτινολόγο, Παθολογοανατόμο, Παιδοψυχολόγο, καθώς και το κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό (Φυσικοθεραπευτή, Ψυχολόγο, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή) έχουν ως αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη θεραπεία και το άριστο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε αυτούς που πάσχουν από σπάνιες ή σύνθετες χειρουργικές παθήσεις.

Πολύ σημαντική είναι η συνεργασία του Παιδοχειρουργικού Τμήματος με τους Νεογνολόγους και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). Διενεργούνται περισσότερες από 100 βαριές χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως σε νεογνά της ΜΕΝΝ, όπως ατρησίες πεπτικού σωλήνα (ατρησία οισοφάγου, δωδεκαδακτύλου, εντέρου), ορθοπρωκτικές ανωμαλίες (ατρησία ορθού, κ.λπ.), ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος – εκστροφή ουροδόχου κύστης, ελλείμματα του κοιλιακού τοιχώματος (γαστρόσχιση, εξόμφαλος), διαφραγματοκήλες κ.α., καλύπτοντας όλο το φάσμα της χειρουργικής των νεογνών.

Στην εξαιρετικά Οργανωμένη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας-ΜΗΝ (One Day Clinic-ODC) αντιμετωπίζεται σημαντικός αριθμός παθήσεων και μεγάλος αριθμός ασθενών, με αποτέλεσμα:

  • την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για λίγες ώρες
  • τη δραστική μείωση της έκθεσης ενός παιδιού σε ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
  • τη σύντομη παραμονή του μακριά από τους γονείς και το σχολείο του
  • τη μείωση του στρες των παιδιών και των γονιών
  • τη μικρότερη διαταραχή της οικογενειακής ζωής
  • την ελαχιστοποίηση του κόστους νοσηλείας (λιγότερη επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού)  
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Τηλέφωνο για ραντεβού:

Στελέχωση:

Συντονιστής Χειρουργικού Τομέα ΙΑΣΩ Παίδων, Διευθυντής Α΄ Παιδοχειρουργικής Κλινικής
Διευθυντής Β' Παιδοχειρουργικής Κλινικής
Διευθυντής Γ' Παιδοχειρουργικής Κλινικής
Διευθυντής Δ' Παιδοχειρουργικής Κλινικής
Διευθύντρια Ε' Παιδοχειρουργικής Κλινικής

Νέα