Προφιλ ιατρού

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική