Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική