Προφιλ ιατρού

ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1967-1974: Ιατρική Σχολή Αθηνών
  • 10/1975-10/1977: Δύο χρόνια Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
  • 01/1978-07/1978: Ειδικότητα Οφθαλμολογίας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • 07/1978-05/1980: Ειδικότητα Οφθαλμολογίας, Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος»
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • Από το 2014: Υπεύθυνη Οφθαλμολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων
  • 2012-2014: Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • 08/2009-09/2012: Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • 02/1999-08/2009: Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • 07/1987-02/1999: Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • 02/1986- 07/1987: Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • 05/1983- 02/1986: Εσωτερική Βοηθός Οφθαλμολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • 07/1978- 05/1980: Ειδικευόμενη Οφθαλμολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος»
  • 01/1978- 07/1978: Ειδικευόμενη στην Οφθαλμολογία, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
  • 10/1975- 10/1977: Ειδικευόμενη στη Γενική Χειρουργική , Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
  • 10/1975-03/2021: Αγροτικό Ιατρείο Ν. Χάλκης & Λίνδου Ρόδου
 • Κλινικό Ενδιαφέρον

  Κατά τη νοσοκομειακή της καριέρα στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» έχει εκτελέσει όλο το εύρος των παιδο-οφθαλμολογικών επεμβάσεων: – συγγενή καταρράκτη, γλαύκωμα, στραβισμό, απόφραξη, χαλάζια , δερμοειδή κύστη, σπίλους -   καθώς και πληθώρα τραυμάτων

 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Ξένα περιοδικά

 • Μέλος Εταιριών
  • Οφθαλμολογικής Εταιρίας
  • Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ταμίας) της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας (1993-1995)
  • Παιδοοφθαλμολογικής Εταιρίας
  • 2008 – 2010: Εκλεγμένος πρόεδρος της εταιρίας Παιδοοφθαλμολογικής & Στραβισμού