Προφιλ ιατρού

ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  1. Παιδιατρική