Προφιλ ιατρού

ΑΡΕΤΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΔΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  1. Παιδιατρική