Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΙΣΑΚΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  1. Παιδιατρική