Προφιλ ιατρού

ΜΠΟΥΖΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  1. Παιδιατρική