Προφιλ ιατρού

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΛΕΚΚΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Δ' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  1. Παιδιατρική