Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Επιμελητής Δ’ Παιδιατρικής Κλινικής
  1. Παιδιατρική