Ακτινολογικό - Ακτινοσκοπικό

Το τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων του ΙΑΣΩ καλύπτει όλο το φάσμα των ιατρικών απεικονίσεων και επεμβατικών εξετάσεων. Από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του αποτελεί σημείο αναφοράς της Κλινικής για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης.

Διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία. Βρίσκεται στο πλευρό του ασθενούς ώστε με το πέρας της εξέτασης να τεθεί η διάγνωση με απόλυτη αξιοπιστία.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική το τμήμα εκσυγχρονίζεται και εξελίσσεται με στόχο την επέκταση της εξειδίκευσης σε όλο το εύρος των νοσολογικών ειδικοτήτων ανταποκρινόμενο και στη βελτίωση της ποιότητας των διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Το εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων βρίσκεται σε πλήρη και στενή συνεργασία με τα Τμήματα Παθολογοανατομίας και Ακτινοθεραπείας και παρέχει πλήρη υποστήριξη στο ΙΑΣΩ Παίδων.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Νέα