Προφιλ ιατρού

ΠΑΝΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική