Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική