Αξονική Τομογραφία
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Ο αξονικός τομογράφος πολυτομικής τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να εκτελεί εξετάσεις διάρκειας ολίγων δευτερολέπτων μέχρι ολίγων λεπτών. Διενεργούνται CT Αγγειογραφίες και πληθώρα Διαγνωστικών και Επεμβατικών πράξεων.

Η υψηλή διακριτική ικανότητα των μηχανημάτων έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή εικόνων μέγιστης διαγνωστικής αξίας με αποτέλεσμα την εντόπιση των βλαβών σε πρώιμο στάδιο.

  • Κλασικές αξονικές τομογραφίες: Κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκέφαλος, τράχηλος, θώρακας, κοιλία, πύελος, μυοσκελετικό σύστημα, παιδιατρικές εξετάσεις
  • Αξονικές αγγειογραφίες πνευμονικών αγγείων για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής
  • Επεμβατικές πράξεις (διαγνωστικές & θεραπευτικές) υπό την καθοδήγηση του αξονικού τομογράφου
Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Νέα