Υπερηχογραφία
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Είναι εξοπλισμένο με τρεις μονάδες, οι οποίες εκτελούν όλες τις εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ελαστογραφίας. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα λήψης βιοψιών οργάνων καθώς και ως ρουτίνα εκτελούνται εξετάσεις υπερήχων με χρήση σκιαγραφικών καθώς και υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες βιοψίες.

Διενεργούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

  • Υπερηχογραφήματα άνω και κάτω κοιλίας (έλεγχος συμπαγών οργάνων)
  • Υπερηχογραφήματα θυρεοειδούς, τραχήλου, μαστού, οσχέου
  • Έγχρωμο Doppler: Έλεγχος θυρεοειδοπάθειας - τραχηλικής λεμφαδενίτιδας
  • Μελέτη αγγείωσης όζων παρεγχύματος θυρεοειδούς, τραχηλικών μαζών και μαστών
  • Μελέτη αγγείωσης νεοπλασμάτων - παρεγχύματος μορφωμάτων
  • Υπερηχογραφήματα έσω γεννητικών οργάνων
  • Έγχρωμα Doppler - Τriplex
Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Νέα