Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική