Προφιλ ιατρού

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική