Προφιλ ιατρού

ΣΑΒΒΑΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική