Ψηφιακή Μαστογραφία
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Το Τμήμα είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας Ψηφιακούς Μαστογράφους, τόσο για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων όσο και για την άμεση αντιμετώπιση κλινικών ευρημάτων του μαστού.

Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο παραϊατρικό προσωπικό και ακτινολόγους εξειδικευμένους στην ανατομία του μαστού.

Υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με το Κέντρο Μαστού και τα παθολογικά αποτελέσματα συζητούνται με τους παραπέμποντες ιατρούς, καθώς και με τους χειρουργούς μαστού του Κέντρου. Τα αποτελέσματα εκδίδονται άμεσα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτέλεσης βιοψιών μαστού, καθώς και η τοποθέτηση αγκίστρου για εντοπισμό βλαβών.

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής ανάγνωσης των μαστογραφιών, που σε συνδυασμό με την ανάγνωση από τον ακτινολόγο, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της διπλής ανάγνωσης. Πέραν τούτου εφόσον επιθυμεί η ασθενής υπάρχουν ειδικοί που χειρουργούν αποκλειστικά μαστούς και ειδικό τμήμα εξειδικευμένο για ανατομοπαθολογικές εξετάσεις.

Ψηφιακός Μαστογράφος Τομοσύνθεσης

Το Τμήμα Απεικονίσεων διαθέτει τον παγκοσμίως κορυφαίο Ψηφιακό Μαστογράφο Τομοσύνθεσης SELENIA DIMENSIONS 3D της HOLOGIC ο οποίος διαθέτει μία σειρά από πρωτοποριακά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Με την επαναστατική μέθοδο της Τομοσύνθεσης:

  • Μειώνονται τα ψευδώς θετικά ή τα ψευδώς αρνητικά ευρήματα.
  • Ο Ακτινοδιαγνώστης μπορεί πλέον να βλέπει την κάθε λεπτομέρεια αποκαλύπτοντας ύποπτες περιοχές που θα κρύβονταν στην κανονική 2D εικόνα, με σημαντικό όφελος στους πυκνούς μαστούς.
  • Οριοθετείται με μέγιστη ακρίβεια η διάσταση και επέκταση της βλάβης παρέχοντας σημαντική βοήθεια και αξιοπιστία στους χειρουργούς.
  • Αυξάνεται η διαγνωστική ευαισθησία στην διάγνωση του καρκίνου.
  • Η συνολική δόση και ο χρόνος εξέτασης του πλήρους μαστογραφικού ελέγχου ελαττώνονται σημαντικά (μόλις 3,6 sec ανά λήψη αντί για 25 sec σε άλλα μηχανήματα).
  • Η ανακατασκευή σε εικόνες τομοσύνθεσης γίνεται με πάχος τομών 1mm

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του νέου μαστογράφου είναι ότι διαθέτει το πρόγραμμα TOMO HD, το οποίο είναι μοναδικό στην Νότιο Ελλάδα. Τo συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτρέπει να γίνει συγχρόνως τομοσύνθεση και μαστογραφία και η ασθενής να εισπράξει μόνο μία απλή δόση μαστογραφίας. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι η ασθενής αν κάνει χωριστά τις δύο εξετάσεις δέχεται διπλή δόση α) της Μαστογραφίας (2D) και β) της Τομοσύνθεσης (3D) χωριστά.

Από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες προκύπτει ότι με τον συνδυασμό 2D και 3D ψηφιακής μαστογραφίας εξασφαλίζεται:

  • 40% αύξηση στην ανίχνευση των διηθητικών καρκίνων
  • 27% αύξηση στην ανίχνευση καρκίνων (διηθητικών και μη διηθητικών)
  • 15% μείωση σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες όλες οι εξεταζόμενες με πυκνό μαστό πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφία με τομοσύνθεση ή ακόμα να γίνεται μαστογραφία με το σύστημα TOMO HD με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας: