Προφιλ ιατρού

ΛΟΥΚΙΑ ΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική