Επεμβατική Ακτινολογία
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Καλύπτεται όλη η γκάμα των επεμβατικών τεχνικών με βιοψίες όλων των συμπαγών οργάνων υπό την καθοδήγηση του αξονικού, μαγνητικού τομογράφου ή υπερηχογραφήματος.

Πραγματοποιούνται οι πράξεις:

ΜΑΣΤΟΣ

  • Παρακεντήσεις στους Υπερήχους
  • Core βιοψίες στους Υπερήχους ή στον Μαστογράφο
  • Hook στους υπερήχους ή στον Μαστογράφο και στον Μαγνητικό Τομογράφο

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

  • Παροχετεύσεις
  • Παρακέντηση μάζας ή κύστεως

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

  • Παρακέντηση και βιοψία θυροειδούς
  • Παρακέντηση μαλακών μορίων
  • Παρακέντηση κύστεων ή συμπαγούς μαστού
  • Παρακέντηση αρθρώσεων, κ.λ.π
Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Νέα