Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Είναι μία μη επεμβατική εξέταση η οποία μετράει τη μάζα των οστών. Ενδείκνυται σε γυναίκες άνω των 40 ετών και μετά την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Επίσης, η μέτρηση μπορεί να είναι χρήσιμη σε άτομα με ή χωρίς ατελή οστεογένεση (osteogenesis imperfecta, OI) για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος κατάγματος και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής.

Στο ΙΑΣΩ η μέτρηση της οστικής μάζας γίνεται με το ειδικά κατασκευασμένο γι’ αυτό τον σκοπό μηχάνημα, που εφαρμόζει την τεχνική της διπλής ενέργειας μέτρησης της απορρόφησης των ακτίνων X (DEXA). Η τεχνική αυτή αποτελεί την ταχύτερη μέθοδο και αυτή με την μικρότερη ακτινοβολία. Τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι άμεσα διαθέσιμα ενώ υπάρχει και δυνατότητα για την σύγκριση παλιότερων εξετάσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πρόοδο της εφαρμοζόμενης θεραπευτικής αγωγής.


Το μηχάνημα αυτό εξασφαλίζει:

  • Ταχεία μέτρηση (μία περιοχή σε 30 δευτερόλεπτα),
  • Υψηλή ακρίβεια και εξαιρετική διακριτική ικανότητα,
  • Εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας.
 
Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας: