Προφιλ ιατρού

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  1. Γενική Κλινική
  2. Παιδιατρική