Προφιλ ιατρού

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ,ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική
  2. Παιδιατρική