Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  1. Γενική Κλινική
  2. Παιδιατρική