Παιδοκαρδιοχειρουργική - Παιδοκαρδιολογική Κλινική

Χειρουργικός Τομέας
Παιδοκαρδιοχειρουργική - Παιδοκαρδιολογική Κλινική
 • Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την αντιμετώπιση των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών. Στόχος είναι το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την υγεία του παιδιού, με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και τα καλύτερα αποτελέσματα άμεσα και σε βάθος χρόνου.
 • Κέντρο Αναφοράς για την Ελλάδα και άλλες χώρες.
 • Εξειδικευμένο Κέντρο, που στελεχώνεται από κορυφαίους και εξειδικευμένους ιατρούς, καθώς και εξειδικευμένο τεχνικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή διαχείριση και πραγματοποίηση κάθε είδους παιδοκαρδιοχειορυγικής επέμβασης, ακόμα και σε πρόωρα νεογνά με πολύ χαμηλό σωματικό βάρος.
 • Η Παιδοκαρδιοχειρουργική και η Παιδοκαρδιολογική Κλινική διαθέτουν άριστη τεχνολογική υποδομή και οργάνωση καθώς και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης, η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα χειρουργείου για την πραγματοποίηση όλου του φάσματος των παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων διαθέτει όλο τον απαιτούμενο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για να παρέχει εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη πλήρη υποστήριξη των ασθενών όλων των τμημάτων.
 • Λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο όλων των συναφών ειδικοτήτων όπου επιλέγεται εξατομικευμένη στρατηγική θεραπείας για κάθε μικρό ασθενή.
 • H Παιδοκαρδιοχειρουργική - Παιδοκαρδιολογική Κλινική περιλαμβάνει:

  • Εξωτερικό Παιδοκαρδιοχειρουργικό, Παιδοκαρδιολογικό και Παιδοκαρδιοαναισθησιολογικό Ιατρείο. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και στελεχώνεται από ειδικό και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όλοι συνεργάζονται για την ακριβή διάγνωση και βέλτιστη αντιμετώπιση οποιουδήποτε παιδοκαρδιολογικού ή παιδοκαρδιοχειρουργικού προβλήματος, στο πλαίσιο της συνολικής περιεγχειρητικής (προεγχειρητικής, διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής) παρακολούθησης και θεραπείας των μικρών ασθενών.
   Διαθέτει όλο το σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό όπως τελευταίου τύπου Τρισδιάστατη Υπερηχοκαρδιογραφία σε πραγματικό χρόνο, Δοκιμασία Κόπωσης – Εργοσπιρομετρία, Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς, Τμήμα Αρρυθμιών και Βηματοδοτών κ.α..
  • Αιμοδυναμικό, Αγγειογραφικό & Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο με Διευθυντή τον Παιδοκαρδιολόγο Δρ. Γ. Τσαούση. Πραγματοποιούνται όλες οι ενδεδειγμένες διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα Αιμοδυναμικού Ελέγχου και Καρδιακής Σινεαγγειοκαρδιογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της Τρισδιάστατης Αγγειογραφικής απεικόνισης, η οποία περιορίζει σε ελάχιστα επίπεδα την έκθεση του παιδιού σε ακτινοβολία.
   Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο είναι εξ’αρχής σχεδιασμένο, διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο, και ως Υβριδικό Χειρουργείο, παρέχοντας τη δυνατότητα συνδυασμένης επεμβατικής καρδιολογικής και παιδοκαρδιοχειρουργικής αντιμετώπισης σύμπλοκων παθήσεων.
  • Παιδοκαρδιοχειρουργική Αίθουσα Χειρουργείου ειδικά διαμορφωμένη αποκλειστικά για την πραγματοποίηση όλων των ειδών των παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. 

Είναι εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, όπως συστήματα Καρδιοαναισθησιολογίας και Εξωσωματικής Κυκλοφορία, Διοισοφάγειο Υπερηχογραφία κ.α., όλα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καρδιοπαθών παιδιών και ιδιαίτερα των νεογνών.

 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, εξειδικευμένη στη νοσηλεία Παιδοκαρδιοχειρουργικών ασθενών.
  Στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα συστήματα παρακολούθησης και υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών των παιδιατρικών ασθενών και ιδιαίτερα των παιδοκαρδιοχειρουργικών ασθενών κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων πρόωρων νογνών με πολύ χαμηλό σωματικό βάρος.

  Εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες μορφές αναίμακτης ή και πλήρως επεμβατικής παρακολούθησης της λειτουργίας όλων των οργάνων και συστημάτων του οργανισμού, με έμφαση στην καρδιοαναπνευστική παρακολούθηση και υποστήριξη.
  Οι μικροί ασθενείς νοσηλεύονται σε αυστηρά άσηπτο περιβάλλον (συμπεριλαβανομένων ειδικών θαλάμων νοσηλείας-απομόνωσης ασθενών σε συνθήκες αρνητικής πίεσης) για την πρόληψη τυχόν λοιμώξεων.
  Στον εξειδικευμένο εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας (τεχνητή καρδιά-πνεύμονες, τύπου EMCO).

  Στην Παιδοκαρδιοχειρουργική ΜΕΘ εφαρμόζονται εξειδικευμένα κλινικά θεραπευτικά πρωτόκολλα, με στόχο την ασφαλέστερη δυνατή νοσηλεία των παιδιών και την επίτευξη της πλήρους ανάρρωσης τους, ακόμη και στις δύσκολες περιπτώσεις.
 • Παιδοκαρδιοχειρουργικό και Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα Νοσηλείας. Διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας όπως συνεχή 24ωρη καταγραφή Οξυμετρίας και Καρδιακού ρυθμού, μέσω συστήματος ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (τηλεμετρία) σε κεντρική βάση-σταθμό καταγραφής και παρακολούθησης.
  Το αφοσιωμένο και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, σε συνεργασία με όλη την ιατρική ομάδα, φροντίζει και για την καλύτερη ψυχολογία τόσο των μικρών ασθενών όσο και των γονέων τους.

Όλες οι επεμβατικές παρεμβάσεις στα παιδιά (π.χ. καθημερινή περιποίηση, αιμοληψίες, κ.λπ.) γίνονται σε ξεχωριστό, ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, ώστε να μην επιβαρύνεται η ψυχολογία τους κατά τη διάρκεια της παραμονής στο δωμάτιο νοσηλείας τους.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι, οι εξειδικευμένοι ιατροί κάθε παιδιατρικής παθολογικής ή χειρουργικής υποειδικότητας είναι άμεσα διαθέσιμοι, ώστε να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε μη καρδιοχειρουργικό ή καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο ενδέχεται να προκύψει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Παιδοκαρδιολογική Κλινική:

Στελέχωση
Υποδιευθυντής