ΙΑΣΩ Παίδων

ΙΑΣΩ Παίδων

 

ΙΑΣΩ Παίδων - Κορυφαία ιατρική φροντίδα φτιαγμένη για παιδιά!

Kύριο µέληµα µας είναι η ολοκληρωµένη διάγνωση, θεραπεία και αντιµετώπιση καθώς και η εξατοµικευµένη ιατρική περίθαλψη των µικρών ασθενών από άρτια καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας με τις προδιαγραφές κορυφαίων παιδιατρικών νοσοκομείων του εξωτερικού.
  • Κορυφαίο ιατρικό προσωπικό όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων.
  • Άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα των μικρών ασθενών. Περισσότεροι από 1.500 Παιδίατροι, καθώς και όλες οι υπο-ειδικότητες
  • 5 κλίνες Πολυδύναμης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
  • Σύγχρονες εγκαταστάσεις & Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός αιχμής