Υποσπαδίες Αρωγής - Επεμβάσεις υψηλής εξειδίκευσης

Υποσπαδίες Αρωγής - Επεμβάσεις υψηλής εξειδίκευσης

Ένα ευαίσθητο ζήτημα σωματικής και ψυχικής υγείας.

Mε τη λέξη «Υποσπαδίας» αναφερόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ανατομία του πέους (και αρκετές φορές και του οσχέου) είναι διαφορετική απ’ ό,τι συνήθως. Τις περισσότερες φορές το θέμα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο ήδη από γεννήσεως.

Με τον όρο «Υποσπαδίας Αρωγής» χαρακτηρίζεται μια πληθώρα ευρημάτων που συναντούμε σε ασθενείς με Υποσπαδία που έχουν υποβληθεί σε πολλαπλές προηγούμενες, αλλά μη επιτυχείς, εγχειρητικές προσπάθειες επανόρθωσης που επιβάλλουν την επανεπέμβαση.

Οι πολλαπλές προηγούμενες επεμβάσεις θέτουν σύνθετα, επιπεπλεγμένα ζητήματα λειτουργικής και αισθητικής φύσεως του εξωτερικού γεννητικού οργάνου, που χρήζουν επιλύσεως μέσω μίας ή και περισσοτέρων νέων επεμβάσεων.

  • Τα από γεννήσεως υποπλαστικά ανατομικά στοιχεία μπορεί τώρα να είναι εντελώς ανύπαρκτα.
  • Η αρχικά παραλλαγμένη, αλλά σταθερή, διάταξη άλλων ανατομικών στοιχείων να εμφανίζεται απολύτως παράδοξη, με διατηρημένα παθολογικά στοιχεία και ακρωτηριασμό υγειών τμημάτων.
  • Εμφανείς ασυμμετρίες, εντυπώματα ραμμάτων, στροφές και κάμψεις του πεϊκού άξονα.
  • Εξεσημασμένη ουλοποίηση ολοκλήρου του γεννητικού οργάνου.
  • Διατεταμένοι ουρηθρικοί θύλακοι ή ουρηθρικές στενώσεις.
  • Κακής ποιότητας νεο-ουρήθρα, που για τη βιώσιμη και λειτουργική της αποκατάσταση να απαιτείται η ολική αντικατάστασή της («ουρηθροπλαστική αντικατάστασης 360 μοιρών»).
  • Ο σιωπηλός αποικισμός της εγχειρητικής περιοχής από ποικίλα πολυανθεκτικά μικρόβια.

Η επίλυση των παραπάνω απαιτεί γνώση των ανατομικών δομών και ιδιαίτερη εμπειρία στη χρήση των έγκυρων και επικαιροποιημένων τεχνικών. Σε περιπτώσεις που λειτουργικά μέρη έχουν απολεσθεί, θα πρέπει να κατασκευαστούν νέες ανατομικές δομές που θα παράσχουν επαρκείς λειτουργικές προσομοιώσεις.

Βασική αρχή των πλαστικών επανορθώσεων, σε περίπτωση απώλειας ανατομικού μέρους που χρήζει αντικατάστασης, είναι να αναπληρώνεται το όμοιο με όμοιο ή το όμοιο με παρόμοιο σε ιδιότητες (Principle I: Replace Like With Like If this cannot be accomplished, use the next most similar tissue substitute).

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, λόγω των δεδομένων αναγκών, να κατασκευαστεί νέα ουρήθρα, η αντικατάστασή της, θα πρέπει να γίνεται με υποχρεωτικώς υδρόβιο, ραχιαία τοποθετημένο, μόσχευμα.

Η λήψη μοσχευμάτων, η ειδική τους κατεργασία, η χρήση ειδικών περιοχικών κρημνών -όπου απαιτείται- οι ατραυματικές εγχειρητικές τεχνικές και οι αρχές της ανεπίπλεκτης επούλωσης αποτελούν ειδικά γνωστικά αντικείμενα της Πλαστικής Χειρουργικής που έχει ως στόχο να αποκαθιστά την ανατομία και την συνεπαγόμενη φυσιολογική λειτουργικότητα του ανθρωπίνου σώματος. Πρόκειται αναμφισβήτητα για επεμβάσεις υψηλής εξειδίκευσης υπό την αδήριτο ανάγκη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, με επαρκή οπτική μεγέθυνση και χρήση ειδικών μικροχειρουργικών εργαλείων. Δοθείσης της αύξησης του επιπολασμού (αύξηση της συχνότητας στον γενικό πληθυσμό) των νέων περιστατικών Υποσπαδίας, καθώς και η ήδη υπάρχουσα πληθώρα πλημμελώς επανορθωμένων (ενηλίκων σήμερα) υποσπαδικών ασθενών καθιστούν πρωτεύουσα κοινωνική ανάγκη την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημερινή ύπαρξη τόσο της ιατρικής δεξιότητας για την επίτευξη της τελικής επανόρθωσης όσο και για την παροχή της ειδικής υλικοτεχνικής υποδομής που παρέχει ο όμιλος ΙΑΣΩ.

Οι επανορθώσεις των παραπάνω τύπων πρέπει ιδανικά να ολοκληρώνονται με τον λιγότερο αριθμό επεμβάσεων, τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία του ασθενούς και των οικείων του και προσιτό οικονομικό κόστος, που να καθιστά την επανόρθωση ρεαλιστική και εύκολα προσβάσιμη. Η εξέλιξη των εγχειρητικών τεχνικών κατέστησε δυνατή την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία των ασθενών για μία ημέρα, ανεξαρτήτως των ευρημάτων και των διεγχειρητικών απαιτήσεων.

Η διαχείριση των ασθενών και των οικογενειών τους διευκολύνεται από τη σε οριζόντια διάταξη διάρθρωση της Μονάδος Πλαστικής Γεννητο-Ουρηθρικής Χειρουργικής του Άρρενος σε ιατρικό, νοσηλευτικό και γραμματειακό τομέα.

Τα ιατρικά αρχεία των ασθενών μας (3 ηλεκτρονικά και 1 αδρανές) φυλάσσονται υπό συνθήκες αυστηρής επιτήρησης και ασφάλειας, εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης των προσωπικών δεδομένων του αντικειμένου μας. Έτσι εξασφαλίζεται η ασφαλής, διαχρονική και ακριβής ιατρική παρακολούθηση, που στους παιδιατρικούς ασθενείς μας εκτείνεται μέχρι και τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Οι Υποσπαδίες Αρωγής συναντώνται σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα του άρρενος ασθενούς (ενηλίκων και παιδιών), ενώ αποτελούν ένα ιδιαζόντως ευαίσθητο αντικείμενο σωματικής και ψυχικής υγείας.

Η επίλυση του ζητήματος προϋποθέτει ενάργεια λόγου και προθέσεων, γνώση των ανατομικών απαιτήσεων και των επανορθωτικών τεχνικών, καθώς και ευελιξία στην εφαρμογή και τον συνδυασμό τους. Σχεδόν το 80% του ασθενολογίου της Μονάδος Πλαστικής Γεννητο-ουρηθρικής Χειρουργικής του Άρρενος του Ομίλου ΙΑΣΩ αποτελείται μέχρι και σήμερα από περιστατικά Υποσπαδιών Αρωγής.

Συμβάλλετε στην αντιμετώπιση των περιστατικών στην αρχική τους μορφή, ιδανικά εντός του ηλικιακού παραθύρου από 9 έως και 18 μηνών από τη γέννησή τους.

Εμμανουήλ Σ. Ζ. Προκοπάκης, MD, BSc, CCST plast, FEBOPRAS, Πλαστικός Γεννητο-ουρηθρικός χειρουργός του Άρρενος, Διευθυντής Μονάδος Πλαστικής Γεννητο-ουρηθρικής χειρουργικής του Άρρενος Ενηλίκων και Παίδων Ομίλου ΙΑΣΩ

Συντάκτης Άρθρου

ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δείτε κι άλλα άρθρα του ιατρού

Σχετικά Άρθρα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία
Ελένη Βατίστα, Φυσικοθεραπεύτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΙΑΣΩ Παίδων & Νικόλαος Πανώριος, Φυσικοθεραπευτής, Υπεύθυνος Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΙΑΣΩ Γενική Κλινική & ΙΑΣΩ Παίδων
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία
Γενική Κλινική Παιδιατρική
Μια μακρά και γενναία πορεία που συνεχίζεται
Ελένη Παπασταμούλη, Μαία, Προϊσταμένη Λοιμώξεων ΙΑΣΩ & Μάριος Κ. Λαζανάς, Διευθυντής Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Πρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων ΙΑΣΩ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.)
Μια μακρά και γενναία πορεία που συνεχίζεται
Γενική Κλινική
Νοέμβριος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για την υγεία της Ουροδόχου Κύστεως
ΣΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΣΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣ
Νοέμβριος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για την υγεία της Ουροδόχου Κύστεως
Μαιευτική - Γυναικολογική
Νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία του Διαβήτη
ΛΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗ
Νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία του Διαβήτη
Παιδιατρική
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2023
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2023
Παιδιατρική
Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
ΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας
Γενική Κλινική
Μητρικός Θηλασμός & Προωρότητα «Μητρικό Γάλα» Δικαίωμα & Ανάγκη για τα πρόωρα ...
Παναγιώτα Καραγιαννίδου, Μαία, Προϊσταμένη ΜΕΝΝ ΙΑΣΩ
Μητρικός Θηλασμός & Προωρότητα «Μητρικό Γάλα» Δικαίωμα & Ανάγκη για τα πρόωρα ...
Μαιευτική - Γυναικολογική
Καρκίνος του παγκρέατος
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρκίνος του παγκρέατος
Γενική Κλινική
9 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής
Γενική Κλινική
Η Ναυαρχίδα των Διαγνωστικών Οθονών στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Η Ναυαρχίδα των Διαγνωστικών Οθονών στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική
Γενική Κλινική