Προφιλ ιατρού

ΟΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος Ορθοπαιδικού Τμήματος
  1. Γενική Κλινική