Προφιλ ιατρού

DE VERNEY YVELISE MARIA
YVELISE MARIA DE VERNEY

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α’ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  1. Παιδιατρική