Προφιλ ιατρού

FIORI OLIVIA
OLIVIA FIORI

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, INSTITUTE OF LIFE ΙΑΣΩ
 1. Μαιευτική - Γυναικολογική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1991-1997:  Σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Saint-Antoine, Paris VI
  • 2001:  Μάστερ Βιολογίας της αναπαραγωγής – Pr Jouannet Πανεπιστήμιο   Paris V
  • 2001:  Μάστερ Μοριακών μηχανισμών ανάπτυξης – Pr Lacaze Πανεπιστήμιο Paris XI
  • 2002:    DEA Φυσιολογία και Μοριακός Μηχανισμός ανάπτυξης –  Pr Ktorza Laboratoire du Pr Bougnière, INSERM, Paris V. Επίπεδο πλακουντιακής έκφρασης του γονιδίου IGF2 και διαφοροποιήσεις του βάρους κατά τη γέννηση
  • 2004:  Πτυχίο Ιατρικής -  Πανεπιστήμιο Paris VI
  • 2004:  Δίπλωμα ειδίκευσης  στην Μαιευτική-Γυναικολογία Πανεπιστήμιο Paris V
  • 2004:  Δίπλωμα ειδίκευσης στην Αναπαραγωγική Ιατρική Πανεπιστήμιο Paris V
  • 2006: Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην υστεροσκόπηση - Πανεπιστήμιο Paris VI
  • 2016 : Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Ιατρική Ύπνωση -  Πανεπιστήμιο Paris VI
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 2004-2007: Επικεφαλής του τμήματος Μαιευτικής Γυναικολογίας και Αναπαραγωγικής Ιατρικής του νοσοκομείου TENON   - PARIS – France
  • 2007-2022: Επικεφαλής του τμήματος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης  HPV Vitry sur seine -France
 • Κλινικό Ενδιαφέρον

  Αναπαραγωγική Ιατρική

 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Molécules d’adhésion cellulaires : Implication dans le processus de la folliculogenèse- Référence en Gynécologie Obstétrique Décembre 2004,  Olivia Fiori, Jean-Marie Antoine
  • Conservative versus extirpative management in cases of placenta accreta, Letter Obstetrics and Gynaecology, 2005 Jan ;105(1) : 219-222, Olivia Fiori, Nadia Berkane, Serge Uzan
  • Le cancer du sein : un modèle des relations tumultueuses entre Hormones et Cancer- Réalités en gynécologie obstétrique 2005 Avril n°100, 45-46 Serge Uzan, Olivia Fiori
  • Y-a-t-il une place pour l’hormone lutéinisante dans les protocoles de stimulation ovarienne en vue de fécondation in vitro ?          Jean-Marie Antoine, Lieve Verstraete, Olivia Fiori, Emmanuelle Matthieu, Inès de Burtel, Dominique Cornet. Medecine thérapeutique Médecine de la Reproduction Mai-Juin 2005, n°7,vol3, 211-4
  • Vitamine D en cours de grossesse : une supplémentation utile.      Nadia Berkane, Olivia Fiori, Guillaume Gardou, Lieve Verstraete. La revue du praticien, gynécologie obstétrique, juin 2005 n°94
  • Thyroïde et Grossesse  La revue du praticien, gynécologie obstétrique, Octobre 2005 n°96, 21-24 Géraldine Skurnik, Olivia Fiori, Philippe Touraine
  • 7-       Impact des antagonistes de la GnRH sur la phase lutéale Antoine J.M., Fiori O., Matthieu E., de Burtel I, VerstraeteL., Cornet D. Med Reprod. 2005, 7, 327-329
  • Embolisation utérine pour fibrome sous-muqueux : une mauvaise alternative à la chirurgie ? O. Fiori, I.Thomassin, M. Bazot, JM. Antoine, E. Darai, S.Uzan, N. Berkane. Gynécologie Obstétrique Fertilité.2006 Jan ; 34(1) :38-40
  • Fécondation in vitro avec absence de transfert embryonnaire : rôle de la qualité folliculaire et ovocytaire. JM. Antoine, O.Fiori, J.Mandelbaum, E.Mathieu, L.Verstraete, I.de Buretel, D.Cornet Medecine Thérapeutique Médecine de la reproduction, vol. 8, n° 1, janvier-février 2006
  • Adenomyosis in endometriosis-prevalence and impact on fertility. Evidence from magnetic resonance imaging. M.Bazot, O.Fiori, E.Darai. Human Reprod. 2006 Apr; 21(4):11101-2.
  • Uro-retroperitoneum after ultrasound guided transvaginal follicle puncture in an oocyte donor: A case report. O.Fiori,D.Cornet,E.Darai,JM.Antoine, M.Bazot Human reproduction 2006 Nov;21(11):2969-71.
  • Serum AMH expression in women with premature ovarian failure. Meduri G, Massin N, Guibourdenche J, Bachelot A, Fiori O, Kutten F, Misrahi M, Touraine P. Human reproduction 2006.
  • Spontaneous uterine rupture during pregnancy in a woman with sickle-cell disease.  O.Fiori, H.prugnolles,E.Darai,S.Uzan,N.Berkane Journal of reproductive Medicine 2007
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • European Society of Reproductive Medicine (ESHRE)
  • American Society of Reproductive Medicine (ASRM)
  • Fédération Française d’Etudes de la Reproduction (FFER)