Προφιλ ιατρού

ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
  1. Παιδιατρική