Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο Σύγχρονο Πολυδύναµο Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Διευθύνων Σύμβουλος
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος, Μέλος
Παπαμάρκου Μαρία, Μέλος