Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο Σύγχρονο Πολυδύναµο Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Διευθύνων Σύμβουλος
Βασιλόπουλος Ιωάννης, Μέλος
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος, Μέλος

Οργανόγραμμα

Νέα