Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Διευθύνων Σύμβουλος
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος, Μέλος
Γύπαρης Αριστοτέλης, Μέλος