Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.

Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος
Βλαχούσης Αντώνιος, Αντιπρόεδρος
Φουστάνος Ανδρέας, Διευθύνων Σύμβουλος
Σαρρής Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος
Στάθης Θεοφάνης, Μέλος
Μπουχώρης Πασχάλης, Μέλος

Οργανόγραμμα

Νέα