Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Παπαμάρκου Μαρία, Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος